De trainingen gaan weer beginnen!!! UPDATE!!!

In navolging van de jeugd mogen ook de senioren weer gaan trainen. Vanaf 19 mei zijn de senioren welkom op onderstaande tijden:

Dit zijn de trainingstijden:

 Categorie Tijd
Dinsdag Senioren 1, Senioren 2 en Senioren 3 20:30 – 21:30 uur
Woensdag Senioren 4, Senioren 5 en Recreanten 20:00 – 21:00 uur

Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dat houdt in dat er geen 1 op 1 oefeningen en geen partijtjes gespeeld mogen worden.

 

Zoals eerder aangekondigd gaan de trainingen voor de jeugd vanaf 11 mei weer van start.

Na de persconferentie van Mark Rutte gisteren blijkt dat de regels voor buitensporten boven de 18 ook versoepeld zijn, maar we willen eerst zorgen dat het voor de jeugd goed loopt, voordat we de senioren ook laten starten. Dus de senioren moeten nog even geduld hebben.

Dit zijn de trainingstijden voor de jeugd van 11 mei tot 26 juni:

De tijden overlappen elkaar waardoor de groepen niet mengen tijdens het wisselen.

Dag Categorie Tijd
Dinsdag C-jeugd* 19:00 – 20:00 uur
Woensdag F-jeugd 18:00 – 19:00 uur
E-Jeugd 18:30 – 19:30 uur
Donderdag D-jeugd 18:30 – 19:30 uur
B-jeugd* 19:00 – 20:00 uur
A-jeugd* 20:30 – 21:30 uur
Zaterdag Kangoeroes 9:30 – 10:30 uur

* trainen is toegestaan met inachtneming van de 1,5 meter. Dat houdt in dat er geen 1 op 1 oefeningen en geen partijtjes gespeeld mogen worden

Na 26 juni zijn er geen trainingen meer. Helaas zullen er dit jaar ook geen zomertrainingen zijn.

Spelregels

Uiteraard zijn er extra ‘spelregels’ waar we ons aan moeten houden, zodat de kans op besmetting cq verspreiding van het Corona-virus zo klein mogelijk wordt gehouden. Deze ‘spelregels’ hebben we vastgelegd in een, door de gemeente Nijkerk goedgekeurd,  Corona-protocol.

Een ieder dient zich aan deze regels te houden. Spreek elkaar daar dus ook op aan. Gedurende de trainingen zullen er Corona verantwoordelijken toezicht houden.

 

Dit is het Protocol (verkort):

 • Ten tijde van de activiteiten is minimaal 1 duidelijk herkenbare ‘CORONA verantwoordelijke’ aanwezig. Deze draagt een hesje.
 • Kleedkamers blijven gesloten. ( de deur naar de kleedkamers is wel open zodat de AED beschikbaar is indien nodig. De kleedkamers zelf blijven op slot.
 • In het materiaalhok zijn EHBO middelen beschikbaar.
 • De deur van de 1 scheidsrechter kleedkamer is open voor een eventueel toilet bezoek en om de handen te kunnen wassen ook hier zijn EHBO middelen aanwezig
 • Na gebruik worden toiletten en wastafels gereinigd. Er zijn papieren handdoekjes om de handen te drogen.
 • Vertrekkende sporters lopen langs de kleedkamers, aankomende sporters lopen langs het veld. Hierdoor worden de ‘verkeersstromen’ gescheiden. We hebben de trainingstijden zo gekozen dat er geen menging van vertrekkende en aankomende spelers kan zijn.
 • Ouders mogen alleen kinderen brengen en halen, ze mogen niet blijven kijken naar de training.
 • Ouders kunnen hun kind naar het veld brengen tot het hek. Het hek gaat zover open dat er een fietser doorheen kan. Auto’s niet.
 • Deelnemers en trainers mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. Wacht op het terras tot je wordt geroepen het veld op te komen. Je gaat het veld op aan de kant van het materiaalhok. Je gaat het veld af aan de kant van de parkeerplaats. De opening in het midden wordt niet gebruikt.
 • Na de training worden de materialen naar de rand van het veld gebracht.
 • Gebruikte materialen (ook de ballen) worden na afloop gereinigd met een desinfecterend middel.
 • Na de training gaat iedereen direct naar huis. Men blijft niet hangen op het terras of in de fietsenstalling. Binnen 5 minuten van het terrein af.
 • De ruimte op het veld die beschikbaar is voor een groep wordt afgebakend met pionnen.
 • Spelers dienen van te voren te laten weten of ze komen trainen. Hierdoor weet de trainer hoeveel mensen er verwacht worden en hebben wij een goed overzicht van het totaal aantal mensen op de accommodatie op een bepaalde tijd.

 

Naast deze specifieke ‘Telstar’ regels zijn er ook nog de regels/gedragsvoorschriften vanuit de overheid en het KNKV. Deze staan hieronder. Gelieve deze aandachtig door te lezen en op te volgen.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, aarzel dan niet om contact met de TC op te nemen via deze link

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
 • zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;
 • zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een  voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *