05-06-2021 Coronaprotocol [UPDATE]

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen voor de sport die gelden vanaf 5 juni, is het protocol weer aangepast. Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV.

De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.
We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Accommodatie KV Telstar

 • De douches en kleedkamers zijn open.
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches en begeleiders. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Voor F- t/m A-teams geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen; ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Ouders hebben geen toegang tot de velden. Kinderen dienen bij de parkeerplaats te worden afgezet en opgehaald.
 • Bij uitwedstrijden hebben de chauffeurs toestemming om op de sportaccommodatie te zijn. Het is de bedoeling het aantal chauffeurs zoveel mogelijk te beperken.

Voor seniorenteams geldt:

 • Er mag met maximaal 50 personen tegelijk gesport worden.
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen; ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen tussen spelers van dezelfde club zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:

Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

21 mei 2021 – Coronaprotocol update

Het protocol is weer aangepast en gebaseerd op de per 19 mei geldende maatregelen. Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV.

De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Accommodatie KV Telstar

 • De kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches en begeleiders. Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden gezien als toeschouwers. Zij dienen de sportaccommodatie na de sportactiviteit zo snel mogelijk te verlaten.
 • Aangezien er geen publiek aanwezig mag zijn en het terras dus alleen gebruikt kan worden door mensen die op de sportaccommodatie mogen zijn, gaat het terras niet als horeca gelegenheid open. 

Buiten trainen voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen; ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden.
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kantine, kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training/wedstrijd moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de velden. Kinderen dienen bij de parkeerplaats te worden afgezet en opgehaald.

Buiten trainen voor spelers van 27 jaar en ouder (vanaf 19 mei)

 • Er mag met maximaal 30 personen tegelijk gesport worden.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters is tenminste 1,5 meter.
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten; geen groepsvorming op het terras!

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:
Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

12 maart 2021 – Coronaprotocol update

Naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart is het protocol weer aangepast.
Omdat de maatregelen voor de sport steeds verder versoepelen is besloten om de onderverdeling in leeftijdscategorieën (bubbels) los te laten. Spelers mogen dus weer invallen in een ander team ook als dat team tot een andere leeftijdscategorie behoort (zie protocol).
Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV.

De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.
We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Accommodatie KV Telstar

• De kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten.
• Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches en begeleiders. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Buiten trainen voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar:

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen; ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
• Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan.
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
• De kantine, kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
• De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
• Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
• Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
• Ouders hebben geen toegang tot de velden. Kinderen dienen bij de parkeerplaats te worden afgezet en opgehaald.

Buiten trainen voor spelers van 27 jaar en ouder (tot en met 15 maart)

• Er mag alleen in tweetallen gesport worden.
• De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
• De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
• Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
• Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
• Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
• De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
• De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
• De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
• Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
• Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten; geen groepsvorming op het terras!

Buiten trainen voor spelers van 27 jaar en ouder (vanaf 16 maart)

• Er mag alleen in viertallen gesport worden.
• De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
• De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
• Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden.
• Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
• Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
• De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
• De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
• De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
• Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
• Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten; geen groepsvorming op het terras!

Met betrekking tot de leeftijdsgrens wordt er geen uitzondering gemaakt. Dus ook al zit je in een team waarin bijna iedereen jonger is dan 27 jaar dan mogen degenen die 27 jaar of ouder zijn niet aan de teamtraining meedoen. De overheid heeft hier een strikte regelgeving gekozen.

Algemeen
Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13.
• Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).

Materialen
• Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
• Na de training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator
We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:
Geert Teeuwissen
E-mail:
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

27 februari 2021 – Coronaprotocol Buiten Trainen Telstar

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die ingaan per 3 maart 2021 is het protocol aangepast. Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Accommodatie KV Telstar

 • De kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches en begeleiders. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Buiten trainen voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen; ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kantine, kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de velden. Kinderen dienen bij de parkeerplaats te worden afgezet en opgehaald.

Buiten trainen voor spelers van 27 jaar en ouder  

 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden.
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten; geen groepsvorming op het terras!

Met betrekking tot de leeftijdsgrens wordt er geen uitzondering gemaakt. Dus ook al zit je in een team waarin bijna iedereen jonger is dan 27 jaar dan mogen degenen die 27 jaar of ouder zijn niet aan de teamtraining meedoen. De overheid heeft hier een strikte regelgeving gekozen.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:

Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

23 februari 2021 – Aanpassing na persconferentie

Nu de avondklok verlengd wordt tot in ieder geval 15 maart, gaat Telstar vanaf 1 maart buiten trainen volgens een aangepast (zaal)trainingsschema.

Dit betekent dat de trainingen over meer dagen verspreid worden en dat de trainingen tot 20:30 uur mogen duren zodat iedereen genoeg tijd heeft om thuis te komen voordat de avondklok om 21:00 uur in gaat. Het aangepaste trainingsschema zal zodra deze rond is, op de site worden gepubliceerd.

Op de persconferentie is ook duidelijk geworden dat Senioren tot 27 jaar vanaf 3 maart weer met meer dan 2 personen buiten mogen trainen. Tijdens het sporten hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. We wachten nog even de berichtgeving van de KNKV af of er een advies komt hoe hier binnen Seniorenteams mee kan worden omgegaan. Wordt vervolgd!

Verder worden de activiteiten voor de jeugd op de zaterdagen in de maand maart ook weer opgestart. De toernooicommissie is bezig met het opstellen van een programma. We gaan bekijken of we hierin ook de Senioren tot 27 jaar bij kunnen betrekken. Zodra het schema bekend is wordt dat op de site gepubliceerd.

KV Telstar

22 januari 2021

Beste Telstar leden,

Naar aanleiding van het instellen van de avondklok heeft het Bestuur besloten om de huidige avondtrainingen van de Seniorenteams tot en met 9 februari stil te leggen.

Mochten er Seniorenteams zijn die toch nog willen trainen dan kan dat evt. op de zaterdag. Graag even de tijd afstemmen met de TC. Er mag alleen getraind worden volgens de richtlijnen van de KNKV (zie protocol website), dus absoluut geen groepsvorming ook niet na afloop van de training.

De jeugdteams kunnen buiten blijven trainen, maar moeten om 20.30 uur het veld verlaten hebben. Zo heeft iedereen genoeg tijd om thuis te komen voordat de avondklok om 21.00 uur ingaat. De jeugdteams die in de knel komen met hun trainingstijden, de A1, A2 en B1, kunnen contact opnemen met de TC (Ineke van der Vliet) om te kijken welke trainingstijd wel mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur KV Telstar

12 januari 2021 – Streep door zaalcompetitie

De KNKV heeft laten weten dat in alle klassen onder de Korfbal League dit seizoen geen zaalcompetitie zal plaatsvinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond, waarin duidelijk werd dat de huidige lockdown wordt verlengd.

Door dit besluit is een verantwoorde start van de zaalcompetitie op 6 februari – het laatst mogelijke moment in de eind oktober door het KNKV opgestelde routekaart – helaas niet meer mogelijk.

Het niet doorgaan van de zaalcompetitie heeft gevolgen voor alle korfbalverenigingen. Meer informatie over onder andere de veldcompetitie en financiële afdrachten volgt de komende dagen via KNKV.nl

Telstar zal deze verdere informatie afwachten en vervolgens plannen gaan maken voor de komende periode.

08 januari 2021 – Coronaprotocol Buiten Trainen Telstar

Naar aanleiding van het sluiten van de sporthallen is het protocol aangepast naar het buiten trainen. Zolang het niet vriest en niet sneeuwt mag het kunstgrasveld gebruikt worden om buiten te trainen. De TC zal per week aan de trainers doorgeven of er gezien de verwachte weersomstandigheden buiten getraind kan worden.

Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV.

De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Accommodatie KV Telstar

 • De kantine, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Buiten trainen A-jeugd en jonger

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep (junioren van 18 jaar en ouder) in minderheid vertegenwoordigd is;
 • De kantine, kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de velden. Kinderen dienen bij de parkeerplaats te worden afgezet en opgehaald.

Buiten trainen Senioren  

 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden.
 • De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
 • De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming.
 • Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
 • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • De scheidsrechtersruimte is alleen open voor toiletgebruik.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten; geen groepsvorming op het terras!

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen, dit geldt voor alle leeftijden.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied.
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.
Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is: Geert Teeuwissen, e-mail: telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

02 januari 2021 – Coronaprotocol

Beste Telstarleden,

De beste wensen voor 2021!

We hopen dat we in dit jaar weer lekker kunnen korfballen zonder beperkende maatregelen. Tot die tijd maken we er het beste van!

Nu de sporthallen gesloten zijn, willen we de teams de gelegenheid geven om buiten op het kunstgrasveld te trainen. Er is genoeg materiaal aanwezig en er kan getraind worden volgens het schema van de zaaltrainingen.

Nu is er één belemmering en dat is de buitentemperatuur. Er is een afspraak met de Gemeente Nijkerk (eigenaar van de velden) dat de velden niet gebruikt mogen worden als de temperatuur lager is dan 5°. We zijn in overleg met de gemeente om te kijken of die temperatuurgrens wellicht verlaagd kan worden. Tot die tijd houden we vast aan deze afspraak.

Aangezien de temperatuur de komende week onder de 5° zal liggen, wordt het buiten trainen komende week nog niet opgestart.
Zodra het buiten trainen mogelijk is, laten we het jullie weten.

Technische Commissie KV Telstar

14 december 2020 – Coronaprotocol

Beste Telstarleden,

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die ingaan per 15 december, hebben wij als bestuur besloten om de trainingen en onderlinge wedstrijdjes die deze week nog ingepland stonden niet door te laten gaan.
In de kerstvakantie (21 december tot en met 3 januari) zijn er ook geen korfbalactiviteiten gepland.

We gaan de komende periode bekijken in hoeverre het korfbal, als buitensport, eventueel na de kerstvakantie opgepakt kan worden.

We wensen jullie een goede gezondheid toe en sterkte met deze korfbalvrije weken!

Bestuur KV Telstar

01-12-2020 – Coronaprotocol Zaal Telstar

Naar aanleiding van de mondkapjesplicht per 1 december is het protocol aangepast.

Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers. We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het misgaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Competitie

De zaalcompetitie is (voor alle spelers) stopgezet. De KNKV heeft aangegeven dat de eerst mogelijke startdatum van de competitie opgeschoven is naar het weekend van 30 januari (zie routekaart KNKV). Voor die tijd wordt de competitie sowieso niet opgestart.

Sporthal

 • De kantine, douches, kleedkamers en het sportcafé zijn gesloten.
 • Er geldt een mondkapjesplicht in de locaties van Optisport (sporthallen) voor personen van 13 jaar en ouder.
 • Tijdens het sporten hoeft de sporter geen mondkapje op.
 • Voor trainers, coaches en andere sportbegeleiders geldt altijd een mondkapjesplicht.

Zaaltrainingen (A-jeugd en jonger)

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep (junioren van 18 jaar en ouder) in minderheid vertegenwoordigd is;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sporthal verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de sporthal. Kinderen dienen buiten voor de ingang van de sporthal te worden afgezet en opgehaald.

Zaaltrainingen (Senioren)

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. In de Slag zijn dat 12 spelers, in de Ridderspoor zijn dat 8 spelers en in een halve Strijland zijn dat 6 spelers. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied (m.u.v. personen <12 jaar).
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:
Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

19 november 2020 – Coronaprotocol Zaal Telstar

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 17 november 2020 is het protocol aangepast.
Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV.
De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.
We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Competitie

De zaalcompetitie is (voor alle spelers) stopgezet. De KNKV heeft aangegeven dat de eerst mogelijke startdatum van de competitie opgeschoven is naar het weekend van 9 januari (zie routekaart KNKV). Voor die tijd wordt de competitie sowieso niet opgestart. 

Sporthal

De kantine, douches, kleedkamers en het sportcafé zijn gesloten.

Zaaltrainingen (A-jeugd en jonger)

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep (junioren van 18 jaar en ouder) in minderheid vertegenwoordigd is;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit;
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sporthal verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de sporthal. Kinderen dienen buiten voor de ingang van de sporthal te worden afgezet en opgehaald.

Zaaltrainingen (Senioren)

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. In de Slag zijn dat 12 spelers, in de Ridderspoor zijn dat 8 spelers en in een halve Strijland zijn dat 6 spelers. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit;
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • In de sporthal geldt momenteel een dringend advies voor het gebruik van een mondkapje in de openbare ruimtes, uiteraard mag het kapje tijdens het sporten af.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven;
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied (m.u.v. personen <12 jaar);
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk);
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:
Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

06 november 2020 – Coronaprotocol Zaal Telstar

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 3 november 2020 is het protocol aangepast.

Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. Deze maatregelen gelden tot en met woensdag 18 november 2020, tenzij de overheid/KNKV anders beslist.
De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.
We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Competitie

De zaalcompetitie is (voor alle spelers) stopgezet. De KNKV heeft aangegeven dat de eerst mogelijke startdatum van de competitie opgeschoven is naar het weekend van 5/6 december (zie routekaart KNKV). Voor die tijd wordt de competitie sowieso niet opgestart. 

Sporthal

De kantine, douches, kleedkamers en Sportcafé ‘De Slag’ zijn gesloten.

Zaaltrainingen (A-jeugd en jonger)

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep (junioren van 18 jaar en ouder) in minderheid vertegenwoordigd is;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit;
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sporthal verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de sporthal. Kinderen dienen buiten voor de ingang van de sporthal te worden afgezet en opgehaald.

Zaaltrainingen (Senioren)

 • De groepgsgrootte voor senioren is teruggebracht van 4 naar 2 personen. Deze tweetallen moeten onderling en ten opzichte van andere tweetallen anderhalve meter afstand houden. Er mogen meerdere groepjes naast elkaar sporten. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. In ‘De Slag’ zijn dat 12 spelers, in ‘Ridderspoor’ zijn dat 8 spelers en in een halve ‘Strijland’ zijn dat 6 spelers. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De tweetallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De tweetallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van zelfde kleur shirt of hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om;
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit;
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • In de sporthal geldt momenteel een dringend advies voor het gebruik van een mondkapje in de openbare ruimtes, uiteraard mag het kapje tijdens het sporten af;

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied (m.u.v. personen <12 jaar).
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is:
Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).


Oktober 2020 – Coronaprotocol Zaal Telstar

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober 2020 en het opstarten van de zaaltrainingen is het protocol aangepast.  Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat. Bij alles geldt dat we de grens van het toelaatbare niet opzoeken.

Competitie

De zaalcompetitie is (voor alle spelers) stopgezet.

 Sporthal

De kantine, douches, kleedkamers en het sportcafé zijn gesloten.

Zaaltrainingen (A-jeugd en jonger)

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep (junioren van 18 jaar en ouder) in minderheid vertegenwoordigd is;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sporthal verlaten;
 • Ouders hebben geen toegang tot de sporthal. Kinderen dienen buiten voor de ingang van de sporthal te worden afgezet en opgehaald.

Zaaltrainingen (Senioren)

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • De kleedruimtes en douches zijn gesloten, kleed je dus thuis om.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.
 • Spelers die klaar zijn met hun training moeten z.s.m. de sportaccommodatie verlaten;
 • In de sporthal geldt momenteel een dringend advies voor het gebruik van een mondkapje in de openbare ruimtes, uiteraard mag het kapje tijdens het sporten af;

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied (m.u.v. personen <12 jaar).
 • Ben je positief getest op Corona? Meld dit bij je trainer en volg de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.

 Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in de materiaalopslag (max. twee personen tegelijk).
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar de materiaalopslag.

 Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is: Geert Teeuwissen
E-mail: 
Telefoon: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

De KNKV heeft een routekaart uitgewerkt hoe vanaf 21 november de competities gespeeld zouden kunnen worden.
Per week geven zij aan hoe het competitieschema er uit komt te zien in de diverse categorieën.

De KNKV stelt dat een periode van minimaal 10 dagen waarin met weerstand getraind mag worden voldoende is om de competitie te starten. Indien er in december gestart kan worden, is het mogelijk om op alle niveaus de normale competitie af te werken. Als er pas in januari gestart kan worden, dan zal een halve competitie worden gespeeld. Na 6 februari kan er niet meer gestart worden en wordt er geen zaalcompetitie gespeeld.

Voor het volledige bericht van de KNKV klik op deze link, hierin kan je ook de routekaart vinden.

13 oktober 2020 – Veldcompetitie

De veldcompetitie voor het breedtekorfbal is afgesloten. De niet gespeelde wedstrijden zullen niet meer opnieuw ingepland worden. Voor het wedstrijdkorfbal worden de niet gespeelde wedstrijden in de doorlopende competities in het voorjaar ingehaald. In de klassen B1/B2/C1/C2/DHK is het bestuursbesluit 3.30 gevolgen afbreken competities van toepassing. Deze uitwerking zal in een later stadium met de verenigingen gedeeld worden.

Zaalcompetitie

In deze bijzondere coronatijd, waarin we even geen wedstrijden mogen spelen, zijn we toch volop bezig met de planning van de zaalcompetitie. Hier zit natuurlijk een onzekere factor in, omdat we nog niet weten wanneer we weer mogen starten met het spelen van competitiewedstrijden. Wel gaat het proces van de competitieplanning volledig door, om zo snel als het weer kan weer te kunnen spelen. Zeker omdat er momenteel getraind kan worden door alle leeftijdscategorieën.

We komen met een routekaart waarin de opties per startmoment uitgewerkt zijn. Deze routekaart wordt momenteel door het bondsbureau en bondsbestuur uitgewerkt. De verwachting is dat er dinsdag aanstaande een persconferentie is van de Rijksoverheid. De eventuele uitkomsten hiervan willen we meenemen in de routekaart, die we vervolgens met de verenigingen delen. 

Beste Telstar leden,

De KNKV heeft naar aanleiding van de nieuwe Corona maatregelen haar protocol aangepast. Het is nog niet volledig en zal de komende dagen verder uitgewerkt worden, zie KNKV.nl/faqcorona.

Protocol KNKV:
Met ingaande van 14 oktober 22.00 zijn wedstrijden niet meer toegestaan waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet. Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit Team Competitie gedeeld worden.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten

Voor teams in de seniorenteams geldt:

 • Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 m = 400 m2 voor 8 spelers)
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten

De Corona-werkgroep van Telstar zal gaan uitwerken hoe we dit bij
Telstar het beste kunnen vormgeven.
Wordt vervolgd!

29 september 2020 – Coronaprotocol Veld Telstar

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 is het protocol aangepast.  Telstar gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters, ouders/verzorgers en toeschouwers.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Kantine

De kantine is gesloten.

Toegang tot de accommodatie tijdens wedstrijden

 • Tijdens wedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan.
 • Chauffeurs van bezoekende teams vallen onder teambegeleiding en dus niet onder toeschouwers. Zij hebben toegang tot de accommodatie.
 • Ouders die hun kinderen naar een thuiswedstrijd rijden, worden beschouwd als toeschouwers en krijgen dus geen toegang tot de accommodatie.
 • Alle spelers, verzorgers, officials en trainers, dienen de accommodatie na hun wedstrijd z.s.m. te verlaten.
 • Een teambespreking (vooraf en/of in de rust) vindt buiten plaats.
 • Schud geen handen (ook geen high-five) en voorkom onnodig lichamelijk contact.
 • Reservespelers en stafleden >18 jaar houden 1,5 meter afstand.
 • Houd ook 1,5 meter afstand tijdens rustmomenten.
 • Kleed je bij uitwedstrijden bij voorkeur zo veel mogelijk al thuis om.
 • Neem je eigen bidon mee en drink daar alleen zelf uit.

Toegang tot de accommodatie tijdens trainingen

 • Ouders kunnen hun kinderen op de parkeerplaats afzetten en aan het einde van de training weer bij de parkeerplaats ophalen. Verdere toegang tot de accommodatie is niet toegestaan.

Algemeen

Neem de algemene gezondheidsmaatregelen in acht van het RIVM. Daarnaast gelden de onderstaande algemene maatregelen:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Blijf thuis als: je een huisgenoot hebt die positief getest is, je een huisgenoot hebt met koorts of benauwdheidsklachten of als je in de afgelopen tien dagen terug bent gekomen uit een oranje of rood gebied (m.u.v. personen <12 jaar).
 • Ben je positief getest op Corona? Kom tien dagen niet op de club.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Uitzondering: mensen die tot één huishouden behoren en kinderen <13. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.
 • Tijdens een korfbalwedstrijd of -training geldt de afstandsregel niet.
 • Schud geen handen, vermijd handcontact (voorbeeld high-five ploeggenoot).
 • Het veld is uitsluitend bedoeld voor spelers/coaches/scheidsrechters. Toeschouwers zijn niet toegestaan.

Gebruik kleedkamers

 • Vriendelijk verzoek aan iedereen om thuis te douchen (zeker als je uit Hoevelaken komt).
 • Douchen mag, hanteer de 1,5 meter afstand, per kleedkamer max twee mensen tegelijk onder de douche.
 • Was je handen met water en zeep vóór en na het toiletbezoek.

Vervoer uitwedstrijden

 • Bij elkaar in de auto zitten mag, personen boven de 12 jaar wordt daarbij conform de RIVM-richtlijnen geadviseerd om een mondkapje te gebruiken. De chauffeur is hier te allen tijde leidend in. Zorg dat je altijd een mondkapje bij je hebt.
 • Deze regel geldt niet voor personen binnen één huishouden.
 • Chauffeurs gaat gewoon via het schema. Het is niet de bedoeling dat er extra chauffeurs mee gaan naar uitwedstrijden.

Materialen

 • Het benodigde sportmateriaal kun je zelf pakken in het materiaalhok (max. twee personen tegelijk).
 • Na de wedstrijd of training breng je het materiaal dat niet opnieuw gebruikt wordt weer terug naar het materiaalhok

Corona-coördinator

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Contactpersoon voor de maatregelen bij Telstar is Geert Teeuwissen, e-mail: of tel.: 06 158 23 243 (bij voorkeur per app).

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *