Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Als korfbalvereniging Telstar willen we graag een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt, of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Het is belangrijk dat leden van Telstar  rekening houden met de grenzen van anderen. Iedereen mag aangeven waar zijn of haar persoonlijke grens ligt, zonder dat daar flauw of raar over gedaan wordt. Sporters die last hebben van pestgedrag, (seksuele) intimidatie of geweld, kunnen dat het beste uitspreken. Het liefste tegen degene die het doet, maar als dat niet helpt of de sporter durft dit niet, dan kan hij of zij het beter vertellen aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan de vertrouwenscontactpersoon binnen Telstar.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt in eerste instantie een luisterend oor bij dingen waar je niet makkelijk over praat. Het gaat hierbij voornamelijk om  pestgedrag, (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, en/of geweld, maar er kunnen ook andere zaken zijn die je graag met iemand bespreekt die onafhankelijk is en die buiten de situatie staat. Een VCP is geen hulpverlener en doet bij incidenten geen onderzoek binnen de vereniging. De VCP luistert, denkt mee, en geeft raad. De VCP kent het sportnetwerk en kent de mogelijkheden om hulp te krijgen of een officiële melding te doen. De VCP heeft daarbij een begeleidende rol. Korfbalvereniging Telstar is voor eventuele professionele hulp aangesloten bij het KNKV en de sportkoepel NOC*NSF. De VCP gaat altijd vertrouwelijk om met informatie, maar de geheimhouding is niet ongelimiteerd. Denk daarbij aan stafbare feiten of gewetensnood. In geval van grensoverschrijdend gedrag doet de VCP hiervan (geanonimiseerd) melding bij het bestuur.

Gedragsregels 

Om vervelende situaties te voorkomen hebben we als korfbalvereniging een aantal belangrijke gedragsregels:

  • Zorg voor een veilige omgeving waarin iedereen zich veilig voelt;
  • Ga respectvol met elkaar om, zowel offline als online. Dat wil zeggen: Laat de ander in zijn/haar waarde;
  • Onthoud je van elke vorm van misbruik, intimidatie of verbale uitingen die door de ander als kwetsend of ongewenst kan worden ervaren;
  • Wees alert op de mogelijkheid van ongewenste intimiteiten;
  • Voorkom verdenkingen, misverstanden en wantrouwen. Maak geen 1-op-1 afspraken met (minderjarige) jeugdleden en voorkom fysiek contact als je niet zeker weet dat dit gewenst is;
  • Communiceer open en eerlijk.

Onze vertrouwenscontactpersonen  

Als er onverhoopt iets gebeurt binnen de vereniging, waardoor je niet lekker kunt sporten of wanneer je je niet veilig voelt, neem gerust contact op door een mail te sturen naar en geef aan of je Jan of Berdien wilt spreken.

Je kan ook bellen of appen naar 06 401 91 807 (Jan) of 06 105 65 018 (Berdien).

Hieronder stellen de vertrouwenscontactpersonen zich voor. Zij zijn er voor jou en willen je graag verder helpen.

Jan Bleeker

Bij deze wil ik mij, Jan Bleeker, voorstellen als een van de vertrouwenscontactpersonen binnen KVTelstar. Met veel plezier ga ik deze functie samen met Berdien invullen. Je kent mij wellicht als ouder langs de lijn bij een van mijn dochters (3), schoonzoons (3), of kleinkinderen (7) en/of als oud bestuurslid en speler. Ik ben in 1959 geboren en getrouwd met Ronneke en woon in Hoevelaken.

In het dagelijks leven heb ik altijd in het onderwijs gewerkt als leraar en de laatste jaren ook als coach en opleider van docenten in opleiding en heb hierdoor veel ervaring met het voeren van gesprekken met zowel kinderen, collega’s als ouders. Deze ervaring komt mooi van pas in mijn rol als vertrouwenscontactpersoon. In deze rol wil ik graag een luisterend oor bieden. Soms is dat al genoeg, maar we kunnen ook samen zoeken naar een oplossing voor de ongewenste situatie. Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en plezier beleeft in de sport en de sociale omgeving binnen de vereniging! Dus mocht er iets zijn waar je een gesprek met mij over wilt hebben, aarzel dan niet en neem contact op.

Berdien Bruining

Mijn naam is Berdien Bruining (1989) en samen met Jan zal ik de rol als vertrouwenscontactpersoon voor Telstar vervullen. Ik korfbal al sinds jongs af aan bij KV Telstar. Ik ben getrouwd met Hugo en wij hebben 2 kinderen, Boris en Julia. We wonen in Amersfoort.

In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur Jeugd bij een gemeente. Daarvoor heb ik op verschillende plekken in de jeugdhulpverlening gewerkt. Daar voerde ik vaak (vertrouwelijke) gesprekken met kinderen en ouders.
Ik ben blij dat ik bij Telstar, samen met Jan, mag meehelpen aan een veilig en vertrouwde sfeer binnen de club. Je kunt altijd contact met mij opnemen als je vragen hebt of als er dingen zijn die je niet fijn vindt. Ik denk dan graag mee hoe we hier op een goede manier mee om kunnen gaan.

Binnen KV Telstar heeft het bestuur er voor gekozen om, indien nodig en gewenst, gebruik te maken van een vertrouwenspersoon van het KNKV.

Waar veel mensen bij elkaar komen, ontstaan wel eens problemen. Veel van die problemen zijn met een goed gesprek tussen de betrokkenen op te lossen. Problemen tussen spelers onderling, tussen spelers en hun coach horen op een sportieve manier met elkaar te worden uitgesproken. Soms zitten problemen of gevoelens dieper. Ook is het mogelijk dat je je zorgen maakt om iemand of een situatie. Als je het moeilijk vindt daarover te praten met familie, vrienden, teamgenoten, trainers of bestuursleden, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal nooit over jou en jouw verzoek met anderen praten als je dat zelf niet wilt. Bij KV Telstar moet jij je veilig kunnen voelen!

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Die fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren hij of zij de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV zijn: Anne van Vegchel en Marian Blaset. Je kunt contact met hen opnemen per e-mail: . Je informatie wordt enkel door hen gelezen en vertrouwelijk behandeld.

Bij directe calamiteiten kan telefonisch contact opgenomen worden met Marian Blaset, 06-13327465 of Anne van Vegchel, 06-41680967. Bij geen gehoor graag een voicemail inspreken, dan zul je zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

Vertrouwenspersoon
Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.