De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging (dagelijks bestuur = DB).
Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester. Aan hem/haar de taak erop na te zien dat de vereniging financieel gezond blijft en ervoor te zorgen dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.

Jaarlijkse verstuurd de penningmeester de facturen voor de contributie. Maar ook wanneer u kosten heeft gemaakt voor Telstar, dan declareert u dat bij de penningmeester.