Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 30 juni. De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar (ook bij tussentijdse opzegging). Telstar betaalt afdracht aan de korfbalbond en die afdracht moet voor een heel jaar vooruit worden betaald. De contributie wordt in het laatste kwartaal van het jaar d.m.v. een factuur in rekening gebracht. De leeftijd per 1 januari van een kalenderjaar is bepalend voor de leeftijd per categorie (Richtlijn KNKV).

Je kunt elk moment lid worden van Telstar. In de meeste gevallen zal je eerst een paar weken trainen om te kijken of het je bevalt, zie aanmelden. De Technische Commissie geeft aan in welk team je komt. Na drie weken bepaal je of je lid wilt worden van Telstar. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap.

Opzeggen

Indien je toch je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dat dan schriftelijk voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan via het sturen van een e-mail naar de secretaris. Wanneer we niets van je horen, gaan we ervan uit dat je het komend seizoen ook nog voor Telstar speelt.

Je kunt wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd doorgeven aan de secretaris van de vereniging. Op de website kan je de actuele secretaris vinden. Ook als je vragen hebt over je lidmaatschap kan je altijd bij deze persoon terecht.

Senioren€ 262,94
Junioren€ 188,64
Aspiranten€ 154,65
Pupillen€ 137,37
Kangoeroes€ 30,16
Recreanten€ 136,28
Kombifit€ 65,81
Midweek€ 157,65
Zaalspelers€ 157,65
Steunende Leden€ 21,39

Rekeningnummer: NL89INGB0002108750, t.n.v. KV Telstar, o.v.v. het lidnummer (= debiteurnummer)

Onder niet spelende leden wordt verstaan:
– Ouder lid
– Oud-spelend lid
– Bestuur/Commissie lid (indien geen spelend lid)
– Donateur lid
– Lid van Verdienste (titel alleen in combinatie met andersoortig lidmaatschap)
– Ere lid (betalen geen contributie)

Leden zijn diegenen waarvoor bondsafdracht wordt betaald.

Studententarief

Telstar heeft een special tarief voor studenten. Deze leden betalen 6 delen senioren-contributie. Alleen studenten die niet meer thuis wonen kunnen in aanmerking komen voor het studententarief. Wil men hier gebruik van maken dan dient men dit z.s.m. schriftelijk aan te vragen. Het bestuur beslist of men hiervoor in aanmerking komt.

Zaalspelertarief

Ook voor zaalspelers geldt een speciaal tarief. Deze leden betalen 6 delen seniorencontributie en deze contributie moet vóór aanvang van het zaalseizoen in zijn geheel zijn voldaan.

Trainende jeugdleden

Trainende jeugdleden, spelen geen competitiewedstrijden en betalen 50% van de contributie van de betreffende leeftijdscategorie.

Indexering

De indexering voor het seizoen 2023-2024 staat gelijk aan een verhoging van 7,0%, goedgekeurd door de laatst gehouden ALV.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.