Speltechnische zaken omvatten binnen een sportvereniging een breed aandachtsveld. De Technische Commissie (TC) is in algemene zin namens het bestuur verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van het volledige speltechnische beleid binnen de vereniging. Dit betreft al die zaken die hier mee verwant zijn. De TC stelt namens het bestuur de teams samen met de hiervoor verantwoordelijke trainer(s) en coach(es).

Wedstrijdsecretariaat

Trainersbegeleiding/Technisch Beleid

Toernooicommissie