Declaratie gereden kilometers

Leden van K.V. Telstar kunnen gemaakte reiskosten voor uitwedstrijden en onkosten declareren.  Hieronder is weergegeven op welke wijze de declaraties ingediend kunnen worden.

De kilometervergoeding bedraagt: € 0,21 p/km.

Er wordt per seizoenshelft vergoed:

 • van seizoenstart t/m 31 december – inleveren formulier uiterlijk 15 januari
 • van 1 januari tot seizoenseinde – inleveren formulier uiterlijk 15 juni

Let op: je dient reiskosten declaraties op tijd in te dienen, anders vervalt het recht op vergoeding van de reiskosten.

Je kunt op twee manieren declareren: Hiernaast (➜) kun je het formulier ‘declaratie reiskosten’ invullen en wanneer je op verzenden klikt wordt het automatisch verstuurd. Je kunt het declaratieformulier reiskosten ook hier downloaden en uitprinten.

Declaratie onkosten

Indien leden onkosten hebben gemaakt ten behoeve van K.V. Telstar, dan kunnen deze onkosten gedeclareerd worden. Declaraties dienen binnen 3 maanden na uitgifte te zijn ingediend. De declaraties worden alleen uitbetaald indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Naam, adres en woonplaats
 • IBAN nummer
 • Toevoegen van originele (kassa)bon of factuur.
 • Omschrijving van activiteit met datum van activiteit
 • Totaaltelling van meerdere bonnen dient aangegeven te zijn op declaratieformulier

  Ik heb mijn declaratie gecontroleerd en naar waarheid ingevuld.

  Declaratie kilometers

   Naam:

   Postcode/woonplaats:

   E-mailadres:

   Bankrekeningnummer (IBAN):

   Vul hieronder de gegevens van de gereden wedstrijden in:

   Wedstrijd 1: Team:
   Aantal km's: Plaats:

   Wedstrijd 2: Team:
   Aantal km's: Plaats:

   Wedstrijd 3: Team:
   Aantal km's: Plaats:

   Wedstrijd 4: Team:
   Aantal km's: Plaats:

   Wedstrijd 5: Team:
   Aantal km's: Plaats:

   Opsomming:

   Aanvullende informatie:

   Ik heb mijn declaratie gecontroleerd en naar waarheid ingevuld.