Wil je opzeggen?

Iedereen die volgend seizoen niet meer wil korfballen, wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. De TC is reeds begonnen met de teamindelingen voor het volgende seizoen. Aantallen spelers en speelsters zijn daarbij natuurlijk van belang.

Opzeggen, graag met vermelding van de reden, kan alleen schriftelijk per brief of per e-mail bij de ledenadministratie, . Doe dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 mei 2021. Afmelden bij de trainers of bij de TC geldt niet als opzegging!

Te laat of onjuist afmelden kan er toe leiden dat wij bij aanvang van het nieuwe seizoen teams moeten terugtrekken en dat onze ledenadministratie bij het KNKV niet meer klopt. Het niet tijdig melden van wijzigingen in het ledenbestand kost onze vereniging bovendien veel geld. Voor opzeggingen die na 30 april, dus te laat, binnenkomen gelden ook volgend seizoen contributieverplichtingen.

Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Als dat niet het geval is, dan is je opzegging niet verwerkt. Mail dan voor de zekerheid nog even naar de ledenadministratie. Wanneer we niets van je horen, gaan we ervan uit dat je het komend seizoen ook nog voor Telstar speelt.

Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen?

In de eerste plaats is dit uiteraard voor de continuïteit binnen een team van belang. Want als een speler zonder een goede reden zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen.

Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Denk aan de bondsafdracht aan het KNKV. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan! Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd. 

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk?

Het bestuur kan besluiten om de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeer ernstige blessure die verder korfballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt. 

Overig lid worden

 Misschien wil je wel lid blijven om Telstar te blijven steunen maar niet meer spelen. Dan kun je aangeven dat je overig lid wilt worden. De contributie daarvoor bedraagt momenteel € 19,50. Je kunt dan, als je wilt, ook het clubblad ‘De Orbit’ blijven ontvangen. Voor leden binnen Hoevelaken is dat gratis, voor leden buiten Hoevelaken worden de portokosten in rekening gebracht. Natuurlijk kun je De Orbit ook digitaal ontvangen.

Vul onderstaand formulier in als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen    *verplicht