Wat moet er gebeuren tijdens een zaalwacht?

In de sporthal bij de desbetreffende beheerder ligt het zaalboek. In dit boek staat aangegeven wat er van een zaalwacht wordt verwacht.

De hoofdtaken zijn het zorgdragen voor het op tijd beginnen van de wedstrijden, het bijhouden van het scoreverloop en het toezien op een normaal gebruik van de sporthal. Wanneer het 1ste speelt liggen er 50 wedstrijdboekjes die uitgedeeld kunnen worden aan bezoekers.

Voor eventuele problemen en of informatie kun je contact op nemen met de zaalbeheerder van de betreffende sporthal.

Verhinderd?

Bij verhindering gaarne zelf een vervang(st)er zoeken en dit even doorgeven aan Sarah en Vivian ( en )

Bij wegblijven zal de persoon in kwestie hierop worden aangesproken en later in het schema opnieuw worden opgesteld, bijvoorbeeld op de diensten van personen, die meerdere keren staan ingedeeld.

Op voorhand wil de TC alvast iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage en hopelijk, dat iedereen een leuke en prettige zaalwacht heeft.