Coronaregels KV Telstar

Voor alle korfbalteams geldt dat ze weer mogen trainen en ze weer wedstrijden mogen spelen. Tijdens de trainingen hoeft door de spelers niet te worden voldaan aan de 1,5 meter maatregel. Bij wedstrijden hoeft door de basisspelers niet te worden voldaan aan de 1,5 meter maatregel.

Bij uitwedstrijden geldt voor Senioren, A-jeugd, B-jeugd en de C-jeugd het dwingende advies om tijdens de heen- en terugreis in de auto gebruik te maken van een niet-medisch mondkapje.
Na de sportactiviteit moeten spelers van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
Na de sportactiviteiten hoeven spelers t/m 17 jaar geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Trainers (van 18 jaar of ouder), publiek en andere betrokkenen houden 1,5 meter afstand tot spelers, elkaar en anderen.
De kantine blijft voorlopig gesloten op trainingsavonden. Bij (oefen)wedstrijden is de kantine wel geopend.

Om de trainingen en wedstrijden op een verantwoorde manier voor alle betrokkenen plaats te laten vinden gelden de volgende regels:

Algemeen

 • Wanneer je verkoudheidsklachten, koorts of last hebt van benauwdheid dan blijf je thuis.
 • Wanneer iemand thuis koorts of benauwdheidsklachten heeft dan blijf je thuis.
 • Wanneer iemand thuis het coronavirus heeft blijf je thuis.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Op de gestelde regels zal door corona-coördinatoren worden toegezien.

 

Spelers en ouders

 • Probeer kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar Telstar te laten komen.
 • Groepsvorming buiten de accommodatie blijft niet toegestaan, hier kan ook op worden gehandhaafd door de gemeente.
 • Kinderen gaan thuis voor de training naar het toilet.
 • Kinderen wassen thuis, voor en na de training, hun handen.
 • Laat kinderen zich zoveel mogelijk thuis voor de training omkleden. De kleedkamers bij Telstar zijn echter wel open.
 • Kinderen die een bidon willen gebruiken nemen hun eigen bidon (herkenbaar) mee.
 • Mocht er onverhoopt iemand geblesseerd raken wordt er contact opgenomen met een ouder. We verwachten dat u, in dit geval, zelf uw kind ophaalt.
 • Houd er als sporters, van 18 jaar en ouder, rekening mee dat wanneer de wedstrijd en/of training klaar is, de sporter meetelt als publiek en dan de 1,5 meter afstand moet aanhouden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dus ook in de kleedkamers, onder de douche en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel.
 • Teambespreking moet op het veld gehouden worden.

Neemt u deze regels met uw kind door? Dan zorgen we samen voor een veilige omgeving om te blijven sporten. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met het Bestuur/TC-contactpersoon.

 

Trainers algemeen

 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om voor de training. De kleedkamers bij Telstar zijn echter wel open.
 • Trainers zorgen er samen met de corona-coördinator voor dat de materialen na de training worden gereinigd voordat een ander team deze gebruikt.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dus ook in de kleedkamers, onder de douche en in de kantine.
 • Zorg ervoor dat sporters, buiten de normale en noodzakelijke contactmomenten tijdens het korfbal, geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmoment of tijdens een wissel.
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders en wisselspelers (van 18 jaar en ouder) onderling, ook in de dug-out.