Het volgende clubblad staat gepland voor medio september. De eerstvolgende deadline voor het inleveren van de kopij is op maandag 16 augustus 2021. Heeft u een leuke, interessante of informatieve bijdrage dan kan die gestuurd worden naar o.v.v. Kopij Orbit. Word-document en aparte foto’s/afbeeldingen. Denk hierbij ook aan copyright van de via Google geplukte afbeeldingen. […]